X
تبلیغات
مدیریت امروزی+دانلود مقاله مدیریت - دانلود مدیریت استراتژیک ایران خودرو
دانلود مقالات مدیریت استراتژيک+بازرگانی+صنعتي+دولتی+مالی+اجرایی+MBA+تکنولوژِی+تولید+تحقیق در عملیات
مدیریت استراتژیک ایران خودرو 

Strategic management of iran khodro.doc

اين فايل بصورت word ميباشد


فهرست مطالب موجود در فايل word به زبان فارسی:

مقدمه

صنعت خودرو سازی در کشورهای جهان

استراتژی های رایج در صنعت خودرو سازی

شناسایی خصوصیات خودرو سازبودن یا مونتاژکار بودن

مروری بر تاریخ صنعت خودرو سازی در ایران

بررسی وضعیت استراتژی صنعت خودرو در ایران

تاریخچه شرکت صنعتی ایران خودرو

گروه خودرو سازی ایران خودرو

استراتژی شرکت ایران خودرو

ماتریس EFE  شرکت ایران خودرو

ماتریس IFE  شرکت ایران خودرو

ماتریس SWOT  شرکت ایران خودرو

 

جمعا26 صفحه

زبان:فارسیگزارش سال: 1388