دانلود مقالات مدیریت استراتژيک+بازرگانی+صنعتي+دولتی+مالی+اجرایی+MBA+تکنولوژِی+تولید+تحقیق در عملیات

دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی/  کاربرد آمار در مدیریت ۱و۲

دانلود کتاب آمار و احتمال مهندسی+کاربرد آمار در مدیریت+آمار توصیفی+احتمال+توزیع متغیرهای تصادفی+توزیع های احتمال خاص+توزیع های نمونه گیری+برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر+آزمون فرض های آماری+همبستگی و رگرسیون

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/07/29ساعت 6:16 بعد از ظهر  توسط حسین جمشیدیان  |